RTB CARGO NETHERLANDS B.V.
(Ingeschreven in het handelsregister onder nummer 24409278)

Albert Plesmanweg 57
3088 GB  Rotterdam
Telefoon: 010 – 28 333 53
Telefax:   010 – 28 333 51
eMail: info@rtb-cargo.nl

Directie
Jeen Brouwer
Dipl.-Kfm. Wolfgang Pötter

Toezichthouder
Duitsland: Eisenbahnbundesamt (EBA) 
Oostenrijk: Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (Bmvit) 
Nederland: Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T) 
Belgie: Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen (DVIS)


  • Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.
  • De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel de RTB CARGO NETHERLANDS en de houder van deze website zorgvuldigheid in acht nemen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maken van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De RTB CARGO NETHERLANDS en de houder van deze website garanderen evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. De RTB CARGO NETHERLANDS en de houder van deze website wijzen iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.
  • Wanneer de RTB CARGO NETHERLANDS en de houder van deze website links naar websites van derden weergeven, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door hen worden aanbevolen. De RTB CARGO NETHERLANDS en de houder van deze website aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door de RTB CARGO NETHERLANDS en de houder van deze website niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.·         De RTB CARGO NETHERLANDS en de houder van deze website behouden zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de RTB CARGO NETHERLANDS en de houder van deze website of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.
  • De RTB CARGO NETHERLANDS en de houder van deze website behouden zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. 

Beeldmateriaal
Diverse afbeeldingen zijn ten behoeve van deze website ter beschikking gesteld. Hierdoor is het mogelijk deze afbeeldingen te bekijken, kijk hier  verder …

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google