Privacyverklaring conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Wij, RTB CARGO GmbH, verheugen ons over uw bezoek aan onze website en op de mogelijkheid u over ons bedrijf, onze doelen en projecten te informeren.

Daarbij hechten wij veel belang aan de bescherming van uw privacy en persoonlijke gegevens. Om die reden behandelen wij persoonsgegevens in principe vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid. Wij beschrijven welke persoonsgegevens tijdens uw bezoek aan onze website worden geregistreerd, hoe wij deze gegevens gebruiken en welke rechten u met betrekking tot deze gegevens geldend kunt maken.

Ons beginsel is een spaarzame omgang met gegevens, wat betekent: persoonsgegevens die niet strikt nodig zijn, verzamelen wij niet. Daarom is deze website ook volledig anoniem bruikbaar.

Naam en adres van de verantwoordelijke instantie

RTB CARGO GmbH

RTB CARGO GmbH
Kasinostrasse 15
D-52066 Aachen
Centrale: +49 241 538073 50
dispo@rtb-cargo.de

Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming:

Siegfried Kremer
Kölner Landstrasse 271 
52351 Düren 
Telefoon: 02421 388 9299
Mail: datenschutzbeauftragter@rath-gruppe.de

Systeeminformatie

Bij het oproepen van een website stuurt de gebruikte browser automatisch bepaalde informatie naar de server van de betreffende website. Dit zijn bijvoorbeeld het IP-adres van de gebruikte computer, de datum en tijd van het bezoek, de naam en URL van de opgeroepen pagina of het bestand, de gebruikte browserversie en het besturingssysteem. Deze registratie is bedoeld voor bijv. de evaluatie van de systeemhulpbronnen, de verzorging van de opbouw van de verbinding enz. Wij gebruiken de gegevens in geen geval om conclusies over u persoonlijk te trekken. Daarom worden de vermelde gegevens in het kader van de registratie onmiddellijk anoniem gemaakt. Wij gebruiken in het kader van deze website geen andere statistische en analysetools.

Contactgegevens

Wanneer u via het contactformulier contact met ons opneemt, gebruiken wij de door u verstrekte persoonsgegevens alleen om uw aanvraag te verwerken. Uiteraard behandelen wij uw gegevens vertrouwelijk. Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden of gebruikt voor reclamedoeleinden. U dient een geldig e-mailadres te vermelden om uw aanvraag te kunnen beantwoorden. De verzamelde persoonsgegevens worden na de afwikkeling van uw aanvraag gewist. Wij bewaren uw gegevens dus alleen zolang ze noodzakelijk zijn voor de vervulling van het doel waarvoor ze zijn verzameld of als hiervoor wettelijke bepalingen geldig zijn.

Gegevensbeveiliging – encryptie

Onze website maakt om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van alle inhoud en gegevens gebruik van een permanente SSL-encryptie. Gegevens die u aan ons doorgeeft, kunnen daarom volgens de actuele stand van de techniek niet door derden worden gelezen of opgevangen. U kunt de encryptie herkennen aan het sleutel- of slotsymbool in de adresregel of statusbalk. Internet-gebaseerde gegevensoverdracht kan echter hiaten in de beveiliging bevatten, waardoor absolute beveiliging niet kan worden gegarandeerd.

Recht op informatie, verwijdering, blokkering

U kunt op elk gewenst moment gratis informatie opvragen over de persoonsgegevens die wij over u hebben bewaard. U hebt het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren, blokkeren of verwijderen, met uitzondering van de persoonsgegevens die nodig zijn voor factureringsdoeleinden of waarvoor een wettelijke bewaartermijn bestaat.

Aanpassing en wijziging van dit privacybeleid

Wij passen deze privacyverklaring aan gewijzigde functionaliteiten (bijv. verdere ontwikkeling van onze website) of gewijzigde rechtssituaties aan. Daarom raden wij u aan om regelmatig kennis te nemen van het actuele privacybeleid.

Twitter (indien geïmplementeerd)

De integratie van Twitter (inhoud en functies) gebeurt in ons rechtmatige belang door de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod in de zin van art. 6 al. 1 lid f AVG. Twitter is een aanbod van Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS. Twitter is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en biedt een garantie dat de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming wordt nageleefd (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active). De privacyverklaring van Twitter vindt u op: https://twitter.com/personalization

Wij gebruiken Twitter-content (foto’s, video’s, teksten of knoppen) in eerste instantie voor meldingen over vertragingen of soortgelijke informatie. 

Versie: 24-05-2018

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google