De RATH-groep is een van de weinige familiebedrijven in de spoorbranche. Dit betekent voor ons dat we eerlijk en respectvol met onze klanten, partners en medewerkers omgaan. We willen dat onze medewerkers zich op de lange termijn professioneel en sociaal verder ontwikkelen. Het principe stimuleren en bijstaan staat daarbij centraal. Een familiebedrijf zijn betekent voor ons echter ook ondernemerschap. We verwachten van eenieder  nieuwe ideeën te ontwikkelen en te realiseren.